Anglicky Překlad Komentář
copyright copyright Do češtiny se tento pojem obvykle překládá jako autorské právo. Takový překlad je však - z historického hlediska - zavádějící.
stationers Knihkupci Slovníky často "stationery" překládají jako "papírnictví", ale speciálně pro středověk vysvětluje "The New Oxford American Dictionary" pojem "stationer" jako "bookseller".
London Company of Stationers Londýnská společnost knihkupců Nebo spíše "Společnost londýnských knihkupců"?
Company of Stationers Společnost knihkupců
Court of Assistants Komise asitentů Nemyslí se pojmem "assistant" spíš "shop assistant", tzn. jednalo by se o lidi, z "terénu"?
Statute of Anne Zákon královny Anny Takto pojem překládá http://cs.wikipedia.org/wiki/Autorsk%C3%A9_pr%C3%A1vo
master copy předloha Možná přesněji "předloha pro tisk", resp. "sazba", ale autor to používá i v souvislosti se záznamem zvuku.
Fund and Release Fund and Release Odměnový crowdfunding?
Threshold Pledge Threshold Pledge Minimální příslib?
product placement product placement Doslovný překlad "umístění produktu" neříká o mnoho více (umístění kam?) než původní termín. Význam je zřejmý z kontextu a kromě toho jsem sám slyšel, jak člověk z (filmové) branže v rozhovoru o této problematice používal anglický originál.
software software Termín "programové vybavení" se v češtině používá už dlouho, ale pro širokou veřejnost je zřejmě srozumitelnější originál.
free software svobodný software V češtině asi není správné začínat slova velkými písmeny.
proprietary proprietární (Software.) Spíše než hledisko otevřenosti resp. uzavřenosti zdrojového kódu (http://cs.wikipedia.org/wiki/Propriet%C3%A1rn%C3%AD_software) postihuje toto přídavné jméno skutečnost, že na daný program má někdo vlastniké právo. Teprve z toho vyplývá, že k programu často není k dispozici zdrojový kód.
mainstream mainstreamový "Převažující" asi v daném kontextu nezní dobře. Zde se asi myslí spíše "proprietární", protože proprietární software na trhu stále převažuje.
public domain public domain Doslovný překlad, že software "je ve veřejné doméně", v češtině asi nemá žádný význam.
public relations public relations "vztahy s veřejností" zní asi exoticky, zatímco o výrazu "public relations" asi většina lidí má určité povědomí.